Neovimのキーマッピング一覧

2017.10.16

自分のNeovimのキーマッピング一覧

mode map description command
n y<C-G>   *@:call setreg(v:register, <SNR>25_recall())<CR>
n <C-A> インクリメント <SNR>16_(increment)
  <C-B>   * max([winheight(0) - 2, 1]) . "\<C-U>" . (line('w0') <= 1 ? "H" : "M")
  <C-F>   * max([winheight(0) - 2, 1]) . "\<C-D>" . (line('w$') >= line('$') ? "L" : "M")
s <C-H>   * a<BS>
n <C-H> ヘルプ * :<C-U>Unite -buffer-name=help help<CR>
n <Tab> タブ切り替え * :wincmd w<CR>
x <Tab>   * >
n <C-K> 変更ジャンプ * :<C-U>Unite change jump<CR>
n <C-L> 再描画 * :<C-U>redraw!<CR>
s <CR>   * a<BS>
n <C-T> タブ一覧 * :<C-U>Unite -auto-resize -select=tabpagenr()-1 tab<CR>
n <C-W> 前のタブ * :<C-U>Unite -force-immediately window:all:no-current<CR>
n <C-X> デクリメント <SNR>16_(decrement)
n <Esc><Esc> ハイライトオフ * :nohlsearch<CR>:match<CR>
x <Space>   [Space]
n <Space>   [Space]
n <Space>c 文法チェック * :<C-U>SyntasticCheck<CR>
n <Space>u Uniteメニュー * :<C-U>Unite<CR>
n # 他のファイル * <C-^>
n * 単語検索 * :<C-U>UniteWithCursorWord -buffer-name=search%bufnr(‘%’) line:forward:wrap<CR>
n ,st   * :NeoCompleteIncludeMakeCache<CR> :UniteWithCursorWord -immediately -sync -default-action=context_split tag /include
n ,ll make show * :<C-U>silent !make show<CR><C-L>
n ,gu   * :call <SNR>16_InsertGitHubUserInfo()<CR>
n ,c 文法チェック * :<C-U>SyntasticCheck<CR>
n ,, 更新 * :<C-U>update<CR>
n ,s   * :<C-U>Unite latex-symbols<CR>
x ,   * <Nop>
n ,   * <Nop>
n / 検索 * :<C-U>Unite -buffer-name=search%bufnr(‘%’) -start-insert line:forward:wrap<CR>
x ;r レジスタ * d:<C-U>Unite -buffer-name=register -default-action=append register history/yank<CR>
n ;r レジスタ * :<C-U>Unite -buffer-name=register -default-action=append register history/yank<CR>
n ;g grep * :<C-U>Unite grep -buffer-name=greptabpagenr() -auto-preview -no-split -no-empty -resume <CR>
n ;o   * :<C-U>Unite outline -no-start-insert -resume<CR>
n ;b   * :<C-U>Unite -buffer-name=buildtabpagenr() -no-quit build<CR>
x ;   * <Nop>
n ;   * <Nop>
x <   * <gv
n < インデント * <<
  > インデント map
n B 1単語戻る * b
n M   * m
n Q   * q
n W w3m * :<C-U>W3m <C-R>+
x X カット * "*x:let [@+,@"]=[@*,@*]<CR>
n Y 行をヤンク * "*Y:let [@+,@"]=[@*,@*]<CR>
x Y 行をヤンク * "*Y:let [@+,@"]=[@*,@*]<CR>
n ZZ   * <Nop>
n [Space]n   * :UniteNext<CR>
o [z   * '<Esc>:<C-U>call <SNR>71_UpdateWin(0)<CR>' . '"' . v:register . v:operator . v:count1 . '[z'
x [z   * ':<C-U>call <SNR>71_UpdateWin(0)<CR>gv'.v:count.'[z'
n [z   * ':<C-U>call <SNR>71_UpdateWin(0)<CR>'.v:count.'[z'
nox [Space]k   * zk
nox [Space]j   * zj
x [Alt]P   * O<Esc>Pm[=]``^`
n [Alt]P   * O<Esc>Pm[=]``^`
x [Alt]p   * o<Esc>pm[=]``^`
n [Alt]p   * o<Esc>pm[=]``^`
x [Alt]   * <Nop>
n [Alt]   * <Nop>
n [Window]B   * :<C-U>Unite buffer -buffer-name=file<CR>
n [Window]b   * :<C-U>Unite buffer_tab -buffer-name=file<CR>
n [Window]Q   * :<C-U>bd<CR>
n [Window]q   * :<C-U>q<CR>
n [Window]v   * :<C-U>vs<CR>
n [Window]T   * :<C-U>Unite tab<CR>
n [Window]t   * :<C-U>tabnew<CR>
n [Window]P   * :<C-U>bp<CR>
n [Window]N   * :<C-U>bn<CR>
n [Window]O   * <C-W>=
n [Window]o   * :<C-U>only<CR>
n [Window]w   * <C-W>w
n [Window]=   * <C-W>=
n [Window]r   * <C-W>r
n [Window]p   * gT
n [Window]H   * <C-W>H
n [Window]L   * <C-W>L
n [Window]K   * <C-W>K
n [Window]J   * <C-W>J
n [Window]h   * <C-W>h
n [Window]l   * <C-W>l
n [Window]k   * <C-W>k
n [Window]j   * <C-W>j
n [Window]   * <Nop>
n [Space]cd   * :<C-U>call <SNR>16_cd_buffer_dir()<CR>
n [Space]rv   * :<C-U>source $MYVIMRC | echo "source $MYVIMRC"<CR>
n [Space]ev   * :<C-U>edit $MYVIMRC<CR>
n [Space]w   * :<C-U>call ToggleOption('wrap')<CR>
n [Space]p   * :UnitePrevious<CR>
n [Space]ar   * :<C-U>setlocal autoread<CR>
n [Space]cl   * :<C-U>call ToggleOption('cursorline')<CR>
n [Space]/   * :<C-U>call ToggleOption('hlsearch')<CR>
n [Space]m   * :<C-U>call ToggleOption('paste')<CR>:set mouse=<CR>
n [Space].   * :<C-U>call ToggleOption('relativenumber')<CR>
x [Space]   * <Nop>
n [Space]   * <Nop>
n [Space]i   * :<C-U>Findent! --no-warnings<CR>
n [Window]e   * :<C-U>Unite junkfile/new junkfile -start-insert<CR>
n [Space]v ファイラ * :<C-U>VimFiler -invisible<CR>
n [Alt]?   * ?
n [Alt]/   * /
n [Space]ft ファイルタイプ * :<C-U>Unite -start-insert filetype filetype/new<CR>
n [Window]g   * :<C-U>Unite -start-insert ghq<CR>
n [Window]n   * gt
n [Window]<Spa   ce> * :<C-U>Unite -buffer-name=files -path=~/.vim/rc file_rec<CR>
n [Window]s   * :<C-U>sp<CR>
n [Space]gl   * :<C-U>Gita blame<CR>
n [Space]gb   * :<C-U>Gita browse<CR>
n [Space]gd   * :<C-U>Gita diff<CR>
n [Space]ga   * :<C-U>Gita commit --amend<CR>
n [Space]gc   * :<C-U>Gita commit<CR>
n [Space]gs   * :<C-U>Gita status<CR>
n \   *
o ]z   * '<Esc>:<C-U>call <SNR>71_UpdateWin(0)<CR>' . '"' . v:register . v:operator . v:count1 . ']z'
x ]z   * ':<C-U>call <SNR>71_UpdateWin(0)<CR>gv'.v:count.']z'
n ]z   * ':<C-U>call <SNR>71_UpdateWin(0)<CR>'.v:count.']z'
x ad   * a"
o ad   * a"
x aq   * a'
o aq   * a'
x ar   * a]
o ar   * a]
x aa   * a>
o aa   * a>
x e   [Alt]
n e   [Alt]
n gu   * gUiw ]
x id   * i"
o id   * i"
x iq   * i'
o iq   * i'
x ir   * i]
o ir   * i]
x ia   * i>
o ia   * i>
x l   * foldclosed(line('.')) != -1 ? 'zogv0' : 'l'
n l   * foldclosed(line('.')) != -1 ? 'zo0' : 'l'
x m   * <Nop>
n m   * <Nop>
n n 次を検索 * :<C-U>UniteResume search%bufnr(‘%’) -no-start-insert -force-redraw<CR>
n q 閉じる * winnr('$') != 1 ? ':<C-U>close<CR>' : ""
x r   * <C-V>
x s   * :s//g<Left><Left>
n s [Window] prefix [Window]
n tp ジャンプ * &filetype == 'help' ? ":\<C-U>pop\<CR>" : ":\<C-U>Unite jump\<CR>"
n tt   * &filetype == 'help' ? "g\<C-]>" : ":\<C-U>UniteWithCursorWord -buffer-name=tag -immediately tag tag/include \<CR>"
n x   * "_x
x y   * "*y:let [@+,@"]=[@*,@*]<CR><Space>
o zk   * '<Esc>:<C-U>call <SNR>71_UpdateWin(0)<CR>' . '"' . v:register . v:operator . v:count1 . 'zk'
x zk   * ':<C-U>call <SNR>71_UpdateWin(0)<CR>gv'.v:count.'zk'
n zk   * ':<C-U>call <SNR>71_UpdateWin(0)<CR>'.v:count.'zk'
o zj   * '<Esc>:<C-U>call <SNR>71_UpdateWin(0)<CR>' . '"' . v:register . v:operator . v:count1 . 'zj'
x zj   * ':<C-U>call <SNR>71_UpdateWin(0)<CR>gv'.v:count.'zj'
n zj   * ':<C-U>call <SNR>71_UpdateWin(0)<CR>'.v:count.'zj'
n zC   * :<C-U>call <SNR>71_UpdateWin(0)<CR>zC
n zc   * :<C-U>call <SNR>71_UpdateWin(0)<CR>zc
n zO   * :<C-U>call <SNR>71_UpdateWin(0)<CR>zO
n zo   * :<C-U>call <SNR>71_UpdateWin(0)<CR>zo
n zA   * :<C-U>call <SNR>71_UpdateWin(0)<CR>zA
n za   * :<C-U>call <SNR>71_UpdateWin(0)<CR>za
n zX   * :<C-U>call <SNR>71_UpdateWin(0)<CR>zX
n zx   * :<C-U>call <SNR>71_UpdateWin(0)<CR>zx
nox zz   * (winline() == (winheight(0)+1)/ 2) ? 'zt' : (winline() == 1)? 'zb' : 'zz'
n zu   * :<C-U>Unite -vertical -no-quit -winwidth=30 outline<CR>
n zn   * :<C-U>set nofoldenable<CR>
n ze   * :<C-U>set foldenable<CR>
s <Del>   * a<BS>
s <BS>   * a<BS>
n <S-Right>   * v<Right>
n <S-Left>   * v<Left>
n <S-Down>   * V<Down>
n <S-Up>   * V<Up>
n <SNR>16_(dec   rement) * :AddNumbers -1<CR>
n <SNR>16_(inc   rement) * :AddNumbers 1<CR>
x <S-Tab>   * <
n <C-Space>   <Nul>
n <F2> サイドバーファイラ * :VimFiler -simple -buffer-name=explorer -split -winwidth=30 -toggle -no-quit<CR>
n っy   * yy
n っd   * dd
n   * o
n   * u
n   * i
n   * a

新しい記事: Dockerの不要なイメージを削除する 2017.10.29
古い記事: fzfで快適な検索
2017.10.10